KOMUNALNO Gospodarstvo Park d.o.o.

Pavla Radića 99
31540 Donji Miholjac
OIB: 
30605443172

Direktor: Dragana Pnjak, dipl.ing. email: dragana.pnjak@kg-park.hr

e-mail: komunalno.gospodarstvo.park@os.t-com.hr

Tel.  631-507
Fax. 630-973

 

Voditelj službe za financijsko-računovodstvene poslove: Sara Pobi Stojčević

email: pobi.sara@kg-park.hr

Financijski knjigovođa: Evica Babić, 031/630-946

Saldo-konti kupaca: Ljerka Hrupački

 

Djelatnost poduzeća:

  • vodoopskrba
  • odvodnja